Nie wszyscy pacjenci dotknięci zakrzepicą wymagają bardzo specjalistycznej opieki. Niektórzy z nich są w pełni samodzielni i mogą kierować procesem swojego leczenia i rozporządzać swoim dniem. Chodzą oni do pracy, zajmują się wychowywaniem dzieci i pozostają w pełni aktywni.

Jednak nawet takie osoby czasami potrzebują wsparcia rodziny. Nie zawsze pamiętają one o przepisanych sobie lekach, dlatego muszą być wspierane i pilnowane, a poza tym im młodsze osoby dotknięte są zakrzepicą, tym gorzej znoszą występowanie u siebie różnych dolegliwości. Wobec tego proszą o wsparcie członków swojej rodziny i chętnie korzystają z ich pomocy. Starają się także poszukiwać dla siebie nowych metod leczenia. Jednak nie wszystkie osoby dotknięte zakrzepicą są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych.

Osoby starsze zwykle bardzo źle znoszą przyjmowanie różnego rodzaju leków, a jednocześnie występująca u nich zakrzepica (https://www.zakrzepica24.pl/) może posiadać bardzo ostry przebieg. Wówczas będą one musiały bardzo często przebywać u lekarza i przyjmować coraz to nowe leki. Poza tym szybko rozwijająca się zakrzepica będzie stale je osłabiała i sprawiała, że nie będą one w stanie samodzielnie funkcjonować. Wobec tego będą stale potrzebowały pomocy innych osób. Takie osoby powinny posiadać odpowiednią wiedzę na temat leczenia zakrzepicy i postępowania z osobami chorymi na co dzień. Będą one musiały nie tylko pilnować tego, aby regularnie przyjmowały one leki, ale też, aby wychodziły one na spacer i wykonywały jakiegoś rodzaju aktywność fizyczną.